آهنگها

Ghazal, غزل

Albums, البوم ها

Official YouTube

© Rights Reserved by Shahmama Foundation & Manizha Naderi

We hereby officially make it clear that Dr. Fitrat Nashenas has donated his music copyrights to "Shahmama" (Afghan Social Development Foundation). Dr. Fitrat Nashenas doesn't have any kind of agreement to any individual/company. Any illegal and fake ownership and publishing and reproducing of Nashenas’s songs by non-authorised persons, pages and channels will be sued.

داکتر صادق فطرت ناشناس حقوق و امتیازات موسیقی و آهنگهای خویش را برای حمایت از کارکردهای بنیاد «شاهمامه» (مرکز انکشاف اجتماعی افغانها) اهدا نموده است و هرگونه‭ ‬تصاحب‭ ‬و‭ ‬غصب‭ ‬حق‭ ‬کاپی‭ ‬این‭ ‬آهنگ‭ ‬ها‭ ‬مجاز نیست‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬متخلف‭ ‬برخورد‭ ‬قانونی‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭.‬ استاد ناشناس در زمینهٔ آهنگهای خود با هیچ فرد و کمپنی دیگر قرارداد نکرده و کس دیگری را در زمینه صلاحیت نداده است.