ناشناس آوازخوان و آهنگســاز محبوب افغانستان

 

دست آورد های هنری و پرداخته ها در مورد ناشناس

امروز از زمرهٔ بیشتر از ۲۷۰ آهنگ فارسی، زیادتر از ۱۰۰ آهنگ پشتو و بیشتر از ۳۰ آهنگ اردوی جناب ناشناس،
بیشتر از ۱۵۰ آهنگ فارسی ، فزونتر از ۸۰ آهنگ پشتو و بیشتر از ۱۵ آهنگ اردو ساخته و کمپوز خود ناشناس می باشد

آثار چاپ شده در پیوند به این هنرمند بزرگ

  •  نیم قرن با ترانه‌های ناشناس، به اهتمام داکتر فطرت ناشناس، زمان چاپ: 2017
  • ناشناس ناشناس نیست، گردآورنده: داکتر صبورالله سیاسنگ - کانادا، انتشارات شاهمامه
  • من بی‌گناهم، تو بدگمانی گرد آورنده: داکتر صبورالله سیاسنگ، مارچ 2020، انتشارات شاهمامه
  • نوای ناشناس به کوشش منیژه نادری، اپریل 2020، انتشارات شاهمامه، هالند
  • در حاشیهٔ کتاب «ناشناس ناشناس نیست» از قلم داکتر عنایت الله شهرانی چاپ دوم انتشارات شاهمامه، اگست ۲۰۲۰.
قابل تذکر میدانیم که تمام حقوق کاپی و امتیاز آهنگ های داکتر ناشناس متعلق به شخص خود شان میباشد و ایشان صلاحیت واگزاری و اجازهٔ استفادهٔ آهنگهای خویش را به دیگران دارند و هرگونه تصرف و تصاحب حقوق کاپی این آهنگها پیگرد قانونی دارد
 
وصیت‌نامهٔ داکتر صادق فطرت ناشناس برای واگذ اری امتیاز   کارهای هنری ایشان
‌HomePage-Nashenas